Đang Tải Dữ Liệu....
game java tai vo lam tai youtube Tubemate
CÔNG TÁC PHÒNG DỊCH COVID-19 TẠI VIỆN CÔNG NGHỆ XẠ HIẾM
13/08/2021 15:47
Công tác phòng dịch Covid-19 tại Viện Công nghệ xạ hiếm trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố Hà Nội theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tưởng Chính phủ

             Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố Hà Nội, Viện Công nghệ xạ hiếm (Viện CNXH) đã khẩn trương, nghiêm túc phổ biến, quán triệt thực hiện toàn bộ nội dung các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 đến toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động của Viện; đặc biệt các văn bản: Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19, Công điện số 18-CĐ-UBND ngày 06/8/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19; Công văn số 1968/BKHCN-VP ngày 24/7/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội, Công văn số 2116/BKHCN-VP ngày 06/8/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Công điện số 18-CĐ-UBND ngày 06/8/2021của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Viện CNXH đã triển khai và ban hành Quyết định số 102/QĐ-VCNXH ngày 24/7/2021 về việc thành lập Tổ Thường trực xử lý thông tin về phòng, chống dịch Covid-19 và Quyết định số 103/QĐ-VCNXH ngày 24/7/2021 về việc cử cán bộ làm việc trực tiếp và cán bộ làm việc online tại các cơ sở của Viện CNXH trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố Hà Nội, đồng thời yêu cầu toàn thể viên chức và người lao động tập trung cao độ thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả nguyên tắc 5K của Bộ Y tế và các yêu cầu tại Chỉ thị 17/CT-UBND, tuân thủ các chỉ đạo của cấp trên về phòng, chống dịch Covid-19 và của Viện CNXH; tiếp tục phân công đa số cán bộ sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nơi cư trú, chỉ một số cán bộ (không quá 15% so với tổng số cán bộ của Viện tại cùng thời điểm) được phân công trực tại các cơ sở của Viện CNXH để xử lý các công việc cần thiết theo yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị để đảm bảo an ninh, an toàn bức xạ, an toàn phóng xạ và đảm bảo hoạt động bình thường của Viện; tiếp tục thực hiện khai báo y tế (lịch sử tiếp xúc. đo thân nhiệt, quét mã QR code tại các cơ sở của Viện đối với toàn thể cán bộ và khách vào cơ quan,...). Trong quá trình thực hiện, Viện CNXH luôn báo cáo cập nhật với cấp trên về công tác phòng chống dịch Covid-19, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và xin ý kiến chỉ đạo khi triển khai nhiệm vụ.

Đồng thời, Viện CNXH đã thực hiện đầy đủ việc báo cáo với chính quyền địa phương về các biện pháp phòng dịch Covid-19 (triển khai quét mã QR code, số lượng người làm việc,...) và cấp Giấy đi đường theo Công văn 2434/UBND-KT ngày 29/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội. Qua ghi nhận từ các đợt kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 2 quận Đống Đa (cơ sở 48 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, ngày 29/7/2021) và Đoàn Kiểm tra công vụ huyện Đan Phượng kiểm tra (cơ sở Phùng, Đan Phượng, Hà Nội ngày 05/8/2021), đã ghi nhận tinh thần quán triệt, nỗ lực thực hiện của Viện CNXH trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Về việc triển khai tiêm chủng phòng ngừa vắc xin Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và cấp trên, Viện CNXH đã khuyến cáo toàn thể viên chức và người lao động tích cực, chủ động đăng ký tiêm vắc xin Covid-19 tại nơi thường trú, nơi cư trú để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình, đồng nghiệp và xã hội, phần nào góp phần giảm áp lực cho Bộ, Ngành. Kết quả, đến thời điểm ngày 11/8/2021, đã có 95 người được tiêm vắc xin Covid-19 thông qua các kênh khác nhau (Bộ Khoa học và Công nghệ: đợt 1 có 10 người và đợt 2 có 16 người; Huyện Đan Phượng: 55 người; kênh khác: 13 người), trong đó toàn bộ cán bộ của Viện và lao động hợp đồng tại cơ sở Phùng đã được tiêm (gần 60 người). Nếu chỉ tính riêng viên chức và lao động hợp đồng 68 của Viện, đã có 37 người được tiêm vắc xin Covid-19 (Bộ Khoa học và Công nghệ: đợt 1 có 10 người và đợt 2 có 16 người; kênh khác: 11 người), đạt tỷ lệ 39,8 % so với tổng số cán bộ thuộc diện Viện CNXH quản lý.

Để đảm bảo duy trì mọi hoạt động thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ, Viện CNXH cũng yêu cầu toàn thể viên chức và người lao động nêu cao tinh thần tự giác, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao trong điều kiện tích cực, chủ động phòng, chống dịch Covid-19. Tuyệt đối không để việc cách ly phòng, chống dịch bệnh ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ được giao; đảm bảo giữ liên lạc thông suốt, thường xuyên báo cáo hàng ngày và hàng tuần về công tác chuyên môn của cán bộ làm việc tại nơi cư trú, thời gian, địa điểm đi lại,... và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu công việc.

Có thể nói, trong thời gian qua, Viện CNXH đã tập trung phòng tránh dịch bệnh Covid-19 với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, duy trì sản xuất, kinh doanh, .... Tính đến thời điểm này, qua tổng hợp số liệu báo cáo từ các đơn vị trực thuộc, toàn thể viên chức và người lao động đã tuân thủ và chấp hành công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của cấp trên và Viện CNXH. Về công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Viện CNXH đang nỗ lực triển khai các nhiệm vụ cơ bản đúng tiến độ, hiệu quả..

Hiện nay, tình hình diễn biến dịch Covid-19 với các biến thể mới rất phức tạp, khó đề phòng. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, Bộ, Ngành và cấp trên, Viện Công nghệ xạ hiếm sẽ tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản của cấp trên và của Viện đến toàn thể viên chức và người lao động của Viện về công tác phòng, chống dịch Covid-19, tích cực, chủ động đăng ký tiêm vắc xin Covid-19,...và nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được cấp trên giao, góp phần nhỏ vào công tác phòng chống dịch Covid -19 của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ.