Đang Tải Dữ Liệu....
game java tai vo lam tai youtube Tubemate
ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ VIỆN CÔNG NGHỆ XẠ HIẾM
29/09/2017 06:01
Thực hiện kế hoạch số 331-KH/ĐUB ngày 18/5/2017 của Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ; Kế hoạch số 49-KH/ĐU ngày 07/7/2017 và Kế hoạch số 54-KH/ĐU ngày 30/8/2017 của Đảng ủy Viện Công nghệ xạ hiếm (Viện CNXH) về Kế hoạch tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020, từ này 12-19/9/2017, 07 Chi bộ trực thuộc của Đảng bộ đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020.

 

Tại Đại hội, các Chi bộ đã trình Dự thảo các Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015-2017, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy các Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017.

Các đảng viên tham dự Đại hội đã thảo luận sôi nổi, trách nhiệm và đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện nội dung cho các bản Báo cáo trình tại Đại hội. Mặc dù có những khó khăn nhất định, nhưng trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy cấp trên, các Chi bộ đã làm tốt công tác tư tưởng cùng với tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết thống nhất và nỗ lực cao của các Cấp ủy của từng cán bộ, đảng viên, Chi bộ đã thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 đã đề ra. Các Chi bộ đã quán triệt đầy đủ, kịp thời đến toàn thể đảng viên các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, của Đảng ủy khối và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên.

Các đảng viên tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng: Chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng; có lối sống lành mạnh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

Tuy nhiên, việc khắc phục những khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII còn hạn chế như việc chấp hành một số quy định của cơ quan, của đơn vị vẫn chưa triệt để. Nguyên nhân của những hạn chế trên trước hết là do đặc thù công việc của đơn vị, ngoài ra còn do ý thức rèn luyện, phấn đấu của một số cán bộ, đảng viên còn chưa đạt so với yêu cầu đề ra; việc phối hợp công tác có lúc chưa nhịp nhàng, chặt chẽ. Công tác tự học, tự bồi dưỡng chưa thường xuyên, liên tục.

Trong phương hướng công tác nhiệm kỳ 2017 - 2020, bao gồm năm kết thúc kế hoạch 5 năm (2016- 2020), xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025, đặc biệt sau khi có chủ trương dừng xây dựng nhà máy điện hạt nhân và việc thực hiện theo Nghị định 54/2016 của Chính phủ về việc tự chủ một phần trong thời gian sắp tới cũng là một thách thức không nhỏ cho từng đảng viên, cán bộ viên chức. Vì vậy, nhiệm vụ của từng Chi bộ và đơn vị là rất nặng nề. Không những cần thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp trên giao mà cần phải tăng cường các mặt để tiếp tục duy trì hướng nghiên cứu đã có, đồng thời cần năng động tìm tòi phát triển một số hướng nghiên cứu khác, nhất là các nghiên cứu ứng dụng và đẩy mạnh các hoạt động triển khai dịch vụ, góp phần nâng cao hơn nữa thu nhập cho cán bộ viên chức.

Chính vì thế, các Chi bộ đều xác định sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo của Chi bộ, Chi bộ phải là hạt nhân lãnh đạo toàn diện các hoạt động của đơn vị; Luôn bám sát các văn bản của cấp trên từ đó cụ thể hoá thành nhiệm vụ cụ thể lãnh đạo Trung tâm và các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện công việc được giao; Đảng viên phải có lập trường kiên định, vững vàng, gương mẫu để tạo được niềm tin đối với quần chúng về lối sống, đạo đức,....Tạo sự đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt quy chế dân chủ, trong đơn vị; Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại các Đại hội, đ/c Thân Văn Liên – Bí thư Đảng ủy đã ghi nhận những kết quả mà các Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2017, đồng thời yêu cầu cấp ủy các Chi bộ cũng như tất cả các đảng viên trong Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 phải khắc phục những mặt còn tồn tại, quán triệt việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng ủy đến từng đảng viên, cán bộ, viên chức trong từng đơn vị để đạt mục tiêu đề ra, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng của Chi bộ, chú trọng công tác xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay.

Tại Đại hội, các Chi bộ đã bầu ra Chi uỷ nhiệm kỳ 2017 - 2020, là những đồng chí, đủ tiêu chuẩn, có năng lực và trình độ để lãnh đạo các Chi bộ thực hiện thành công Nghị quyết mà Đại hội đề ra:

- Chi bộ Trung tâm Công nghệ chế biến quặng phóng xạ: Đ/c Trần Thế Định - Bí thư, Đ/c Vũ Khắc Tuấn - Phó Bí thư.

- Chi bộ Khối chức năng: Đ/c Phùng Vũ Phong - Bí thư, Đ/c Nguyễn Văn Vinh - Phó Bí thư.

- Chi bộ Trung tâm Công nghệ Vật liệu: Đ/c Trần Duy Hải - Bí thư, Đ/c Ngô Xuân Hùng - Phó Bí thư.

- Chi bộ Trung tâm Công nghệ nhiên liệu hạt nhân: Đ/c Đào Trường Giang - Bí thư, Đ/c Nguyễn Văn Tùng - Phó Bí thư.

- Chi bộ Trung tâm Triển khai Công nghệ: Đ/c Trần Ngọc Vượng - Bí thư, Đ/c Nguyễn Trung Dũng- Phó Bí thư.

- Chi bộ Trung tâm Phân tích: Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung - Bí thư, Đ/c Nguyễn Thị Liên - Phó Bí thư.

- Chi bộ Trung tâm Xử lý chất thải phóng xạ và Môi trường: Đ/c Lê Xuân Hữu - Bí thư, Đ/c Vương Hữu Anh - Phó Bí thư.

Qua kết quả bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2017-2020 của các Chi bộ, có thể nhận thấy rõ sự đổi mới và trẻ hóa. Nhiều đồng chí đảng viên trẻ mới kết nạp dưới sự dìu dắt của các đảng viên nhiều kinh nghiệm đã dần trưởng thành và được giao trọng trách lãnh đạo các Chi bộ.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

         

  

Đại hội Chi bộ Trung tâm Công nghệ

chế biến quặng phóng xạ

Đại hội Chi bộ Khối chức năng

           

 

  Đại hội Chi bộ Trung tâm Công nghệ nhiên liệu hạt nhân

Đại hội Chi bộ Trung tâm Công nghệ

Vật liệu

 

       

 

  Đại hội Chi bộ Trung tâm Triển khai Công nghệ

Đại hội Chi bộ Trung tâm Phân tích

 

  Đại hội Chi bộ Trung tâm Xử lý chất thải phóng xạ và Môi trường

 

 

Văn phòng Đảng ủy