Đang Tải Dữ Liệu....
game java tai vo lam tai youtube Tubemate
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP BỘ 2016-2017
16/08/2018 08:42
Ngày 28 tháng 07 năm 2018, tại Viện Công nghệ xạ hiếm đã diễn ra buổi báo cáo khoa học nghiệm thu đề tài cấp bộ ĐTCB.14/16/VCNXH “Nghiên cứu công nghệ thu nhận tổng oxit đất hiếm, Th và U từ quặng monazite Việt Nam bằng phương pháp nung phân hủy quặng với axit sunphuric” do TS. Lưu Xuân Đĩnh làm chủ nhiệm. Buổi báo cáo nghiệm thu có mặt đầy đủ các thành viên Hội đồng nghiệm thu, đại diện của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Viện Công nghệ xạ hiếm cùng các thành viên tham gia đề tài.

 

Hội đồng nghiệm thu gồm 7 người do TS. Cao Đình Thanh làm Chủ tịch hội đồng, TS Đặng Đức Nhận làm phó chủ tịch hội đồng, PGS. TS. Đỗ Ngọc Liên và TS. Nguyễn Lanh là ủy viên phản biện và 3 ủy viên khác, cùng với sự có mặt của đại diện viện Năng Lượng Nguyên Tử Việt Nam và đại diện viện Công nghệ Xạ hiếm cùng toàn thể cán bộ tham gia đề tài.

          Mở đầu buổi họp chủ nhiệm đề tài TS. Lưu Xuân Đĩnh báo cáo tổng kết các công việc mà đề tài đã hoàn thành dựa theo thuyết minh cho hội đồng. Cụ thể, đề tài đã hoàn thành đầy đủ các công việc cũng như có đủ các sản phẩm đã đăng ký trong thuyết minh bao gồm: Tổng oxit đất hiếm 96%, ThO2 95%, U3O8 95%, ba quy trình thu nhận các sản phẩm trên, 2 bài báo khoa học và hỗ trợ đào tạo 1 thạc sỹ.

TS. Lưu Xuân Đĩnh báo cáo trước hội đồng

          Tiếp đến, Các phản biện và các thành viên trong hội đồng đưa ra các câu hỏi và các ý kiến đóng góp cho chủ nhiệm đề tài để hoàn thiện báo cáo tổng kết. Ngoài ra, hội đồng còn đóng góp ý kiến cho các nghiên cứu tiếp theo và định hướng ứng dụng của đề tài vào thực tiễn.

Các thành viên hội đồng đóng góp ý kiến cho đề tài

          Kết thúc buổi nghiệm thu, hội đồng đã thông qua báo cáo và các kết quả của đề tài với sự thống nhất cao 7/7 phiếu đạt.

                                                                                 Tổng hợp: Nguyễn Đình Việt