Đang Tải Dữ Liệu....
game java tai vo lam tai youtube Tubemate
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018
11/12/2018 01:38
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019 CỦA VIỆN CÔNG NGHỆ XẠ HIẾM

 

Ngày 04/12/2018, Viện Công nghệ xạ hiếm (Viện CNXH) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết có: ông Trần Chí Thành -Viện trưởng Viện NLNTVN, bà Trần Thanh Hà - Chánh Văn phòng Viện NLNTVN, ông Phạm Quang Minh –Trưởng ban KH&QLKH và đại diện các đơn vị thuộc Văn phòng Viện NLNTVN, cùng toàn thể 104 cán bộ, viên chức của Viện CNXH.

Thay mặt Ban Giám đốc, ông Hoàng Nhuận - Viện trưởng đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Viện CNXH.

Về Tổng kết các hoạt động năm 2018:

Năm 2018, Viện Công nghệ xạ hiếm tiếp tục duy trì một số nhóm nghiên cứu đã được đầu tư đề tài, dự án phục vụ ngành năng lượng nguyên tử: Chế biến quặng urani, đất hiếm; Nhiên liệu hạt nhân và một số nghiên cứu về xử lý môi trường. Đồng thời, tập trung cho các hoạt động nghiên cứu triển khai với sở trường nghiên cứu là lĩnh vực công nghệ hóa học.

Thực hiện chủ trương của lãnh đạo Viện NLNTVN, năm 2018 là năm nghiên cứu khoa học gắn kết với doanh nghiệp, Viện CNXH đã tích cực huy động nội lực, phát triển các sản phẩm truyền thống, xây dựng định hướng nghiên cứu mới. Tuy nhiên, việc nghiên cứu ứng dụng gắn với thị trường, đưa sản phẩm khoa học công nghệ của Viện đến với doanh nghiệp cần có thời gian chuẩn bị và đặc biệt cần có sự hăng hái nỗ lực vươn lên hơn nữa của lớp cán bộ trẻ với sự hỗ trợ của các cán bộ nghiên cứu khoa học có trình độ và nhiều kinh nghiệm. Hiện tại Viện đang tích cực tìm kiếm, xây dựng các hướng phát triển mới. Viện và các đơn vị trực thuộc được sự giúp đỡ, hỗ trợ tận tình của lãnh đạo Viện NLNTVN đã và đang tích cực nghiên cứu, thảo luận đề xuất được một số định hướng phát triển mới, phù hợp.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

- Thực hiện tốt kế hoạch và Nhiệm vụ KHCN năm 2019. Phấn đấu đạt các chỉ tiêu đăng ký về số công trình đăng tải, số công nghệ, sản phẩm có khả năng chuyển giao, có bài báo công bố quốc tế, có đề tài ứng dụng trong thực tế;

- Tiếp tục xây dựng các hướng phát triển đáp ứng yêu cầu mới, phục vụ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ hạt nhân. Xây dựng đội ngũ, đào tạo, xây dựng cơ sở vật chất cho các nhóm nghiên cứu. Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học;

- Tiếp tục xây dựng, triển khai thực hiện đề án tự chủ theo nghị định 54-CP

- Xây dựng kế hoạch KHCN 2020: Cùng Viện NLNTVN xây dựng các định hướng chuyên môn mới để có thể triển khai ngắn hạn và dài hạn. Xây dựng khung nghiên cứu và từng đề tài cụ thể, cơ sở vật chất cho từng định hướng nghiên cứu. Tiếp tục chuẩn bị và đề xuất đề tài nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở thuộc lĩnh vực của Viện;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo cán bộ nhằm nâng cao trình độ mọi mặt về chuyên môn và ngoại ngữ cho cán bộ, đặc biệt cán bộ trẻ và cán bộ đầu đàn;

- Hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ kỹ thuật: Đảm bảo tính hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh. Ổn định - đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đảm bảo an toàn cho môi trường, phát triển bền vững;

- Xây dựng văn hóa công sở, văn hóa nghiên cứu. Nâng cao công tác quản lý lao động, tăng cường ý thức sáng tạo,...

Viện trưởng Hoàng Nhuận trình bày báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị đã nghe một số báo cáo và tham luận của các cán bộ góp ý là cần phải thay đổi hướng tiếp cận, tư duy đối với vấn đề chưa giải quyết được và mong muốn các đơn vị tự chủ động, cố gắng hơn trong công việc. Tìm được các hướng nghiên cứu triển khai chứ không phụ thuộc vào Đề tài

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trần Chí Thành -Viện trưởng Viện NLNTVN đã đánh giá cao nỗ lực của BGĐ và toàn thể cán bộ của Viện trong năm 2018; về nhân sự của Viện CNXH đã thực hiện kiện toàn đầy đủ là tín hiệu tốt để cùng nhau quản lí công tác chung của Viện; về công tác định hướng nghiên cứu, Viện nên mở rộng các lĩnh vực nghiên cứu, tập trung định hướng vào các lĩnh vực mà thị trường cần và cùng nhau trao đổi để đưa được ứng dụng nghiên cứu khoa học vào đời sống do có sự cạnh tranh rất lớn từ các đơn vị khác; trong mỗi lĩnh vực nghiên cứu nên giao cụ thể cho 1 cán bộ chịu trách nhiệm về công việc đó và đạt ra thời gian yêu cầu cán bộ hoàn thành.

Viện trưởng Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện NLNTVN phát biểu chỉ đạo

Phát biểu kết thúc Hội nghị, ông Hoàng Nhuận –Viện trưởng thay mặt Viện CNXH đã tổng kết các ý kiến đóng góp, chân thành cảm ơn sự quan tâm và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ KH&CN, Viện NLNTVN, sự hợp tác giúp đỡ của các đơn vị chức năng trong Viện NLNTVN và Bộ KH&CN một cách kịp thời, sâu sát cũng như đóng góp của các cán bộ, viên chức và người lao động đã đóng góp tích cực trong hoạt động KHCN cũng như các mặt hoạt động khác của Viện CNXH năm 2018 và mong rằng trong năm 2019 sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn; đồng thời cũng thể hiện quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chung trong toàn Viện tạo sự kết hợp tốt hơn giữa các đơn vị thực hiện tốt những nhiệm vụ đã được giao ngay trong những tháng đầu năm 2019, qua đó thể hiện sự quyết tâm và đoàn kết nhất trí cao trong nội bộ Viện. Thời gian tới, Viện CNXH tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, nỗ lực hăng say tìm tòi nghiên cứu, chung sức đưa Viện phát triển ở vị thế và tầm cao mới.

 

Phòng Hành chính Tổ chức