Đang Tải Dữ Liệu....
game java tai vo lam tai youtube Tubemate
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐẤT HIẾM
16/08/2018 08:12
Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Đất hiếm có tên tiếng anh là Rare Earths Research and TechnologyTransfer Center (viết tắt RTTC) một đơn vị thuộc Viện Công nghệ xạ hiếm, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

 
 

 

Trung tâm NC&CGCNĐH được hình thành lập vào ngày 18-06-2012 trên cơ sở yêu cầu của dự án Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Đất hiếm trong khuôn khổ của Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ  Nhật Bản ký ký ngày 31/10/2011về Phát triển công nghiệp đất hiếm tại Việt Nam.

Trung tâm NC&CGCNĐH thừa hưởng kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu đất hiếm của Viện Công nghệ xạ hiếm từ những năm 1990 với tiền thân là các đơn vị của Viện 481, của Trung tâm nguyên tố hiếm và sau này là Trung tâm công nghệ tinh chế.

Hiện nay, để phát triển và chuyển giao công nghệ, trao đổi kỹ thuật, kinh nghiệm và đào tạo cán bộ, ngoài hợp tác với các đối tác trong nước, Trung tâm đã thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác với các Viện nghiên cứu Hàn Quốc (KIGAM) Nhật Bản (JEA) và các công ty của Nga, Nhật (JOGMEC, Toyota Tshuso Corparation, Shin-Etsu Corporation, Nippon Ytrium Corporation, Sumitomo Material Corporation, Misubishi Material Technology Corparation,…),  Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Úc, ... và với Tổ chức Năng lượng nguyên tử Quốc tế IAEA về công nghiệp đất hiếm và các  lĩnh vực khác về vật liệu,  an toàn phóng xạ,…

1. Trung tâm có lĩnh vực hoạt động chính sau:

1.     Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường cho quá trình chế biến sâu tài nguyên đất hiếm, nguyên tố hiếm Việt Nam, bao gồm:

·        Hỗ trợ công tác thăm dò tài nguyên đất hiếm;

·        Nghiên cứu và phát triển công nghệ về lĩnh vực tuyển khoáng;

·        Nghiên cứu và phát triển công nghệ thủy luyện tinh quặng đất hiếm, nguyên tố hiếm, phân chia tinh chế đất hiếm đạt độ sạch cao, chế tạo kim loại và hợp kim đất hiếm;

·        Quản lý và xử lý chất thải công nghiệp và chất thải phóng xạ sinh ra từ quá trình chế biến quặng đất hiếm, nguyên tố hiếm.

2.     Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, vật liệu, sản phẩm đất hiếm, nguyên tố hiếm có giá trị gia tăng cao.

3.     Đào tạo cán bộ nghiên cứu, cán bộ kỹ thuật thông qua nghiên cứu và các chương trình đào tạo nhân lực

4.     Thực hiện chuyển giao và dịch vụ công nghệ trong lĩnh vực nguyên tố hiếm, đất hiếm và lĩnh vực khác liên quan.

2. Các dịch vụ cung cấp:

-         Phân tích:  (Phòng thí nghiệm được cấp chứng nhận VILAS  976).

-         Phương pháp phân tích: phân tích hóa học, phân tích dụng cụ: ICP-OES, AAS, đo hoạt độ phóng xạ;

-         Loại mẫu phân tích: Mẫu địa chất, mẫu môi trường, mẫu chất thải, mẫu công nghệ, mẫu vật liệu đất hiếm có sạch cao,

-         Chỉ tiêu phân tích: kim loại, một số á kim (F, P, As, …), nguyên tố hiếm, đất hiếm, urani, thori, hoạt độ phóng xạ,….

-         Đo phóng xạ môi trường (xuất liều gamma, nồng độ khí radon, nồng độ phóng xạ bụi, xuất liều chiếu trong gây bỡi bụi chứa nhân phóng xạ,…)

a)    Phát triển và chuyển giao công nghệ:

-         Công nghệ chế biến sâu tài nguyên đất hiếm, nguyên tố hiếm bao gồm: Tuyển khoáng, thủy luyện thu nhận tổng đất hiếm và công nghệ phân chia tinh chế đạt độ sạch cao.

-         Công nghệ xử lý chất thải chứa nhân phóng xạ tự nhiên của quá trình chế biến tài nguyên.

-         Công nghệ tinh chế đất hiếm dạt độ sạch cao (99%-99,999%) bằng phương pháp chiết dung môi.

-         Công nghệ chế tạo vật liệu có kích thước nano: nano canxi carbonat (nano CaCO3), nano CaCO3 phủ màng axit stearic, nano oxit đất hiếm, …

-         Công nghệ xử lý môi trường chứa photpho, chứa fluorua, kim loại nặng, xử lý ao hồ phú dưỡng, nhiễm tảo lục,…

b)    Tư vấn đầu tư và dich vụ khác:

-         Lập và Đánh giá báo cáo đầu tư

-         Lập và đánh giá báo cáo đánh giá tác dộng môi trường trong đó có phóng xạ môi trường, …

-         Tư vấn lựa chọn thiết bị phục vụ quá trình chế biến tài nguyên nguyên tố hiếm và đất hiếm.

-         Đánh giá tác động phóng xạ môi trường đến nhân viên và môi trường xung quanh.

c)     Cung cấp sản phẩm đất hiếm có độ sạch cao:

 

TT

Sản phẩm

Độ tinh khiết

Số lượng

Giá cả

1

La2O3

99,9%

10gram-1 tấn

Liên hệ theo số điện thoại để biết giá cả:

 

0904161597

2

Ce2(CO3)3

99,9%

10gram-1 tấn

3

Pr6O11

99,9%

10gram-1 tấn

4

Nd2O3

99,9-99,99%

10gram-1 tấn

5

Eu2O3

99,9%

10gram-10kg

6

NdF3

99,9%

10gram-1 tấn

7

PrF3

99,9%

10gram-1 tấn

8

Các oxit đất hiếm khác

99,9%

10gram -100 gram

9

Các dạng hợp chất khác của đất hiếm (cacbonate, axetate, nitrate, clorua,.v.v)  theo yêu cầu của khách hàng

 

3. Cơ sở vật chất:

-         Hệ thiết bị phân tích: AAS, ICP-OES, hệ thiết bị đo xuất liều phóng xạ, v.v.

-         Hệ thiết bị tuyển khoáng: thiết bị tuyển từ khô, từ ướt từ trường cao, thiết bị tuyển nổi, thiết bị gia công quặng, v.v.

-         Hệ thiết bị thủy luyện: thiết bị lò nung quay, hệ thiết bị hòa tách, kết tủa, v.v.

-         Hệ thiết bị chiết tinh chế: các hệ thiết bị chiết liên tục ngược dòng nhiều bậc.

-         Phần mền: Tính toán, mô phỏng quá trình chiết; Phần mềm tính toán suất liều phóng xạ, …

4. Các dự án, đề tài đã thực hiện:

-         Dự án: Hợp tác nghiên cứu Việt Nam - Nhật Bản phát triển công nghiệp đất hiếm ở Việt Nam (2011-2016).

-         Dự án: Thủy luyện tinh quặng đất hiếm Yên Phú, Yên Bái (2013-2014).

-         Dự án hợp tác Việt Nam - Nhật Bản: Tinh chế Nd đạt độ tinh khiết 4N-5N (2016-2017).

-         Đề tài cấp Bộ:  Xử lý monazite Việt Nam (2016-2017).

-         Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu công nghệ điều chế một số sản phẩm đất hiếm có độ sạch cao từ nguồn khoáng đất hiếm Việt Nam (2014-2016).

-         Đề tài cấp Nhà nước: Xây dựng công nghệ thu nhận nguyên tố đất hiếm riêng rẽ có độ sạch cao từ tinh quặng đất hiếm Đông Pao, Việt Nam (2012-2015).

-         Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu công nghệ điều chế vật liệu nano TiO2 và nano CaCO3 từ nguồn nguyên liệu khoáng sản Việt Nam để sử dụng trong sản xuất sơn, chất dẻo và xử lý môi trường (2013-2015).

-         Đề tài Nhà nước: Xây dựng quy trình xử lý ngăn chặn và kiểm soát tảo lam độc hại ở các thủy vực bị phú dưỡng bằng giải pháp betonite biến tính (2012).

-         Dự án hộ trợ kỹ thuật của Cơ quan nguyên tử năng quốc tế IAEA: Rare earths Extraction Technology (1997-1998).

-         Hoạt động xử lý chất thải chứa nhân phóng xạ tự nhiên U, Th, Ra của nhà máy sản xuất zirconi oxy clorua (từ 2014).

-         Và một số dự án đề tài khác thực hiện từ 1990 đến 1998.

-         Lập dự án: Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chế biến sâu đất hiếm (hạng mục I: Nhà máy thủy luyện- chế biến oxit đất hiếm tại xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái; Hạng mục II: Nhà máy phân chia- tinh chế các oxit riêng rẽ tại khu công nghiệp Đình Vũ Thành phố Hải Phòng) (2011).

-         Lập báo cáo: Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Đầu tư xây dựng tổ hợp chế biến sâu đất hiếm (Yên Phú) và Dự án cải tạo phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường (2011).

 

5. Một số hình ảnh hoạt động của Trung tâm:

 

                                      Cán bộ và công tác viên của Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ đất hiếm

 

                                                                                  Hoạt động tuyển tinh quặng đất hiếm

 

                                                            Hoạt động nghiên cứu phân hủy tinh quặng đất hiếm quy mô pilot

 

 

                                                              Hoạt động nghiên cứu phân hủy tinh quặng đất hiếm quy mô pilot

 

 

                                                  Hoạt động nghiên cứu công nghệ phân chia tinh chế đất hiếm quy mô pilot

 

6. Địa chỉ liên hệ:

a)     TS. Lưu Xuân Đĩnh  Email: lxdinh79@yahoo.com;    Tel: 0934469862

b)    TS. Lê Bá Thuận.      Email: le_ba_thuan@yahoo.com; Tel: 0904161597