Đang Tải Dữ Liệu....
game java tai vo lam tai youtube Tubemate
Cơ sở vật chất
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐẤT HIẾM TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐẤT HIẾM 16/08/2018 08:12
Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Đất hiếm có tên tiếng anh là Rare Earths Research and TechnologyTransfer Center (viết tắt RTTC) một đơn vị thuộc Viện Công nghệ xạ hiếm, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.