Đang Tải Dữ Liệu....
game java tai vo lam tai youtube Tubemate
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CƠ SỞ NĂM 2022
13/12/2022 07:16
Nghiệm thu Đề tài cơ sở năm 2022 của Viện Công nghệ xạ hiếm

Nghiệm thu Đề tài cơ sở năm 2022 của Viện Công nghệ xạ hiếm

 

Ngày 07/12/2022, Viện Công nghệ xạ hiếm đã tổ chức Hội đồng KHCN tư vấn đánh giá nghiệm thu sản phẩm dạng II và nghiệm thu ĐTCS mã số CS/22/03-01 do ThS. Ngô Quang Huy làm chủ nhiệm

 

ThS. Ngô Quang Huy trình bày báo cáo

        Tại Việt Nam, những năm gần đây các chế phẩm đất hiếm được đẩy mạnh nghiên cứu và đưa vào thử nghiệm trong lĩnh vực chăn nuôi. Tuy nhiên, tồn dư các nguyên tố đất hiếm trong thịt và nội tạng vật nuôi có thể ảnh hưởng đến chất lượng thịt, từ đó ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn trên, đề tài Nghiên cứu xác định lượng vết một số nguyên tố đất hiếm tồn dư trong thịt và một số nội tạng lợn có sử dụng thức ăn chứa đất hiếm bằng phương pháp ICP-MSđã được xây dựng, giúp xác định đồng thời một số nguyên tố đất hiếm tồn dư trong thịt và nội tạng của lợn khi có sử dụng thức ăn bổ sung đất hiếm.

        Đề tài đã hoàn thành đầy đủ các nội dung nghiên cứu như trong bản thuyết minh đã đăng ký, đã báo cáo tại Hội nghị khoa học và công nghệ hạt nhân cán bộ trẻ ngành năng lượng nguyên tử lần thứ 7, tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10/2022. Đồng thời đề tài đã viết và gửi bài tới Tạp chí Phân tích Hóa lý và sinh học (ISSN: 0868-3224) của Hội KHKT Phân tích Việt Nam.

 

         Hội đồng nghiệm thu nhất trí đánh giá cao ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. Đồng thời các đóng góp xác đáng của các thành viên hội đồng giúp nhóm nghiên cứu hoàn chỉnh báo cáo phục vụ cho nghiệm thu cấp Viện Năng lượng nguyên tử tiếp sau.

Nguồn: Nguyễn Thị Hằng