Đang Tải Dữ Liệu....
game java tai vo lam tai youtube Tubemate
THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC
15/11/2022 04:21
PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN CÔNG NGHỆ XẠ HIẾM THĂM VÀ THẢO LUẬN KHOA HỌC TẠI VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN HÀN QUỐC

PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN CÔNG NGHỆ XẠ HIẾM THĂM VÀ THẢO LUẬN KHOA HỌC
TẠI  VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN HÀN QUỐC
          Nhận lời mời của TS. Jin Young Lee, Giám đốc dự án Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng tài nguyên (Resources Utilization Research Division) thuộc Viện Khoa học địa chất và khoáng sản Hàn Quốc (Korea Institute of Geoscience & Mineral Resources-KIGAM), TS. Nguyễn Trọng Hùng, Phó viện trưởng Viện Công nghệ xạ hiếm (Institute for Technology of Radioactive and Rare Elements-ITRRE) đã sang thăm và trao đổi khoa học tại KIGAM từ ngày 23/10-31/10/2022. Cùng đi với TS. Nguyễn Trọng Hùng có PGS.TS Lê Bá Thuận, nguyên Viện trưởng Viện Công nghệ xạ hiếm. Trong thời gian đã qua, từ năm 2000 đến 2016, ITRRE đã thực hiện nhiều hợp tác với KIGAM trong lĩnh vực đất hiếm, cụ thể như sau:

        (1) Từ năm 2000 – 2010, thực hiện hợp tác nghiên cứu chế biến đất hiếm Việt Nam; đây là nhiệm vụ trong Nghị định thư hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc. Chủ nhiệm Nghị định thư phía Việt Nam là PGS.TS. Lê Bá Thuận và phía Hàn Quốc là TS. Joon Soo Kim.

       (2) Từ năm 2014-2016, thực hiện hợp tác nghiên cứu chế biến sa khoáng monazite; đây là hợp tác trong khuôn khổ Dự án “Nghiên cứu công nghệ chế biến khoáng sản monazite Hàn Quốc” do phía KIGAM chủ trì. Chủ nhiệm hợp tác phía Việt Nam là TS. Nguyễn Trọng Hùng và phía Hàn Quốc là TS. Jin Young Lee.

        Do vậy, mục đích chuyến tham quan và trao đổi là hai bên ITRRE và KIGAM thảo luận khoa học để tiếp tục kế thừa và thiết lập hợp tác KH&CN trong lĩnh vực đất hiếm, đặc biệt là những nguyên tố đất hiếm nhóm nặng có giá trị cao dysprozi (Dy), tecbi (Tb) và scandi (Sc), mà hai bên cùng quan tâm.

Việt Nam có nguồn tài nguyên đất hiếm rất phong phú, Hàn Quốc là đất nước có nền công nghiệp phát triển; trong bối cảnh phát triển KH&CN ngày nay, các nguyên tố đất hiếm đang được ứng dụng nhiều trong những lĩnh vực như: năng lượng xanh, vật liệu tiên tiến, điện tử, vũ trụ, quốc phòng, …; do vậy hai bên nhận thấy rằng hợp tác nghiên cứu công nghệ đất hiếm có ý nghĩa khoa học to lớn và rất cần thiết. Hợp tác này phù hợp với chức năng nhiệm vụ của hai bên, phù hợp với chiến lược phát triển KH&CN của Việt Nam và Hàn Quốc là đưa thành tựu KH&CN đến với doanh nghiệp. Hợp tác mang lại lợi ích hai bên, góp phần phát triển ngành công nghiệp đất hiếm của Việt Nam và chủ động cung cấp nguồn nguyên liệu đất hiếm cho một số doanh nghiệp liên doanh Việt Nam và Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam. 

Trong nội dung của chuyến công tác, TS. Nguyễn Trọng Hùng đã giới thiệu các thành tựu nghiên cứu KH&CN của ITRRE trong lĩnh vực nhiên - vật liệu hạt nhân và đất hiếm, giới thiệu tài nguyên đất hiếm Việt Nam; đã thảo luận khoa học về công nghệ chế biến sâu đất hiếm đã được nghiên cứu tại ITRRE; thảo luận về lĩnh vực đất hiếm với Công ty Star Group Ind. Co., LTD đang đầu tư tại Việt Nam. Hai bên đã thống nhất ký kết “Bản ghi nhớ MOA” (Memorandum of Agreement) như là cơ sở pháp lý để thiết lập Nghị định thư hợp tác giữa ITRRE và KIGAM.


TS. Nguyễn Trọng Hùng giới thiệu về ITRRE và tài nguyên đất hiếm Việt Nam.

Viện Công nghệ xạ hiếm